Jak se učit?

Faktory ovlivňující učení
Faktory související se studentem: motivace, vůle, zkušenost, aktuální psychický stav
Faktory související s učitelem: motivace a aktivace studentů, individuální přístup, srozumitelnost, systematičnost (optimální organizace zamezuje únavě)

• Nesnažte se naučit se všechno najednou. Stanovte si jasné a realistické cíle a postupujte vlastním tempem.

• Buďte otevření novým způsobům učení – nové metody a nové technologie vám mohou pomoci.

• Využijte každé příležitosti ke komunikaci v daném jazyce.

• Nebojte se dělat chyby. Postupně můžete jejich počet snížit. Záleží především na tom, zda se vám daří vaše myšlenky vyjádřit a sdělit.

• Je velmi důležité hodně číst a poslouchat. Čím více budete poslouchat, tím lépe budete mluvit. Čtení vám pomůže lépe se vyjadřovat písemně.

• Čtěte a poslouchejte takové texty, ve kterých je jazyk používán přirozeně (noviny, televize, rozhlas, internet).

• Pamatujte, že na to, abyste pochopili smysl, není třeba rozumět každému slovu. Musíme vycházet od slov, kterým rozumíme, ne naopak.

• Sledujte, jaké děláte pokroky. Vracejte se k věcem, které jste již jednou dělali. Nezdají se vám snazší?

• Procvičujte mluvení co nejvíce (hovořte s kolegy v kursu, s cizinci, které potkáváte, i sami se sebou!).

• Když jste v zemi, v níž se mluví jazykem, který se učíte, a lidé na vás chtějí mluvit vaší mateřštinou nebo anglicky, vysvětlete jim, že byste raději mluvili jejich jazykem.

• Naučte se nazpaměť výrazy, které potřebujete nejčastěji.

• Slovíčka si snáze zapamatujete, když se je budete učit ve smysluplném kontextu.

• Pokuste se najít si příležitost k písemné komunikaci. Čtěte po sobě, co jste napsali. Při psaní máte více času na kontrolu a opravu chyb.