Firemní vzdělávání

Naším úkolem je připravit pro vás vzdělávací projekt, kde jsou jasně definované průběžné i dlouhodobé cíle a zaměření výuky. Pracujeme s určitým obdobím, ať je to semestrální výuka, roční výuka, intenzivní kurz, aj.

Ze vstupního jazykového auditu vychází plán výuky, ve kterém je specifikováno zaměření a obsah lekcí a definovány studijní materiály. Zaměření výuky samozřejmě vychází ze specifik vaší firmy a vašich konkrétních požadavků.

Pro efektivní výuku je důležité nejen cíle nastavit, ale také pravidelně ověřovat jejich dosahování. Kvalitní testování je tedy koncipováno tak, aby se netestoval jen posun mezi jednotlivými úrovněmi. Sami si určujete období, po kterém jsou dosažené výsledky testovány, abyste včas dostali zpětnou vazbu. Přehledné testování a výstupy od nás jsou klíčem, podle kterého můžete snadno hodnotit efektivitu a kvalitu výuky. V takovém případě jasně vidíte, za co vašemu dodavateli jazykové výuky platíte.

Standardem jsou pravidelné observace lektorů a sledování spokojenosti studentů, na jejichž základě od nás dostáváte přehledné výstupy.

Moje jazyky používá k výuce tzv. komunikativní metodu, studenti se učí reálné komunikaci, použitelné ve skutečných situacích. Základem je velmi přirozená atmosféra, odbourávající stud komunikovat.

Vytvořte motivující vzdělávací kulturu

Vzdělávání by mělo být integrovanou součástí pracovních procesů. Pokud se členové managementu zúčastní určitého programu jako první, je to dobrý příklad k následování. Dále zvažte možnost poskytovat výuku výkonným zaměstnancům za odměnu. Můžete tím zvednout pracovní morálku.

Efektivní výuka vyžaduje plné soustředění, všechny rušivé faktory je proto třeba vyloučit. Učte zaměstnance, aby si vytvořili v týmech vzájemnou zastupitelnost.

Vzdělávání nemá končit tím, že skončí kurz. Veďte se zaměstnanci diskusi o tom, co se naučili a jak to využijí v praxi.