Překlady, korektury, tlumočení

Jazyková podpora firem i jednotlivců – překlady běžných a odborných textů, manuálů a návodů, webových stránek, dopisů, apod.

Jazykové korektury prováděné rodilými mluvčími, gramatické a stylistické úpravy.

Tlumočení jednání, videokonferencí, schůzek, apod.