Jazyková podpora firem, skupin i jednotlivců

Vyučujeme všechny světové jazyky.

Moje jazyky používá k výuce tzv. komunikativní metodu, studenti se učí reálné komunikaci, použitelné ve skutečných situacích, jsou vedeni k samostatnosti. Základem je velmi přirozená atmosféra, odbourávající stud komunikovat.
Naši studenti si váží především didaktických znalostí (tedy i znalost práce s lidmi s LMD – např. dyslektici), výuka má jasnou strukturu, lektor umí zaujmout, udržet si pozornost po celou dobu a motivovat k dalšímu studiu jazyka. Velkou výhodou jsou zahraniční zkušenosti, lektor by měl v učebních materiálech rozeznávat současný jazyk a zároveň rozvíjet sociokulturní znalosti studentů.
reference

 

Firemní vzdělávání
Naším úkolem je připravit pro vás vzdělávací projekt, kde jsou jasně definované průběžné i dlouhodobé cíle a zaměření výuky. Pracujeme s určitým obdobím, ať je to semestrální výuka, roční výuka, intenzivní kurz, aj.
Ze vstupního jazykového auditu vychází plán výuky, ve kterém je specifikováno zaměření a obsah lekcí a definovány studijní materiály. Zaměření výuky samozřejmě vychází ze specifik vaší firmy a vašich konkrétních požadavků.
Pro efektivní výuku je důležité nejen cíle nastavit, ale také pravidelně ověřovat jejich dosahování. Kvalitní testování je tedy koncipováno tak, aby se netestoval jen posun mezi jednotlivými úrovněmi. Sami si určujete období, po kterém jsou dosažené výsledky testovány, abyste včas dostali zpětnou vazbu. Přehledné testování a výstupy od nás jsou klíčem, podle kterého můžete snadno hodnotit efektivitu a kvalitu výuky. V takovém případě jasně vidíte, za co vašemu dodavateli jazykové výuky platíte.

Standardem jsou pravidelné observace lektorů a sledování spokojenosti studentů, na jejichž základě od nás dostáváte přehledné výstupy.